Sporta meistara klasifikācija

Latvijas Sporta Meistara klasifikācija Skijoringā.
    2018 gadā Sporta meistara titulu ieguvuši:
          Raivis Eikmanis
          Valdis Kupčs
          Artūrs Brencis
          Pēteris Līkums
       
  Arvis Dunkulis

Iegūtie punkti no 2013. gada sezonas. Spiest SM

Klasifikācijas sistēma tika ieviesta ar 2013. gada sezonu.

Klasifikators vērtējuma punkti 
   III sporta klase           20
   II sporta klase           50
   I sporta klase          100
   Sporta meistara kandidāts           200
   Sporta meistars          300

Sportistiem ar Latvijas čempiona tituliem no 1991. gada

Klasifikators           Lč titulu skaits   Vērtējuma punkti 
   Sporta meistars     1          100
   Sporta meistars     2           70
   Sporta meistars     3 un vairāk             50

Katrās sacensībās sportists gūst punktus atbilstoši ieņemtajai vietai, saskaņā ar ekipāžas skaitu attiecigajā klasē.
(piemērs: pieteikušās 19 ekipāžas. 1 vieta -19 punkti, 2 vieta – 18 punkti ….)

Klases, kurām nav Lč ieskaite, nevar iegūt vairāk par 50% no SM klasifikācijas punktiem.

Jauniešu klasēs nevar iegūt vairāk kā 100 klasifikācias punktus.