Sporta meistara klasifikācija

Latvijas Sporta Meistara klasifikācija Skijoringā.
    2019. gadā Sporta meistara titulu ieguvuši:
          Didzis Gorbenko
          Oskars Dzirkalis
          Alvis Priedītis
         

Lai iegūtu Sporta meistara titulu nepieciešams izpildīt trīs nosacījumus:
1) Iegūt klasifikācijas punktus.

Iegūtie punkti no 2013. gada sezonas. Spiest SM

Klasifikators vērtējuma pukti 
   III sporta klase           20
   II sporta klase           50
   I sporta klase          100
   Sporta meistara kandidāts           200
   Sporta meistars           300

Sportistiem ar Latvijas čempiona tituliem no 1991. gada

Klasifikators           Lč titulu skaits   Vērtējuma punkti 
   Sporta meistars     1          100
   Sporta meistars     2           70
   Sporta meistars     3 un vairāk         50

Katrās sacensībās sportists gūst punktus atbilstoši ieņemtajai vietai, saskaņā ar ekipāžas skaitu attiecigajā klasē.
(piemērs: pieteikušās 19 ekipāžas. 1 vieta -19 punkti, 2 vieta – 18 punkti …. utt)
2A) Iegūt 2 (divus) Latvijas čempiona titulus  sekojošās klasēs:( LMK; MMK; LTK; MTK vai Vecmeistaru klasēs kurām ir Latvijas čempionāta status). Apstiprināts skijoringa komisijas sēdē 06.12.2018
3A) Iegūt  5 (piecas) uzvaras Latvijas čempionātā. Apstiprināts skijoringa komisijas sēdē 06.12.2018
vai
2B) Iegūt 1 (vienu) Latvijas čempiona titulu  sekojošās klasēs:( LMK; MMK; LTK; MTK vai Vecmeistaru klasēs kurām ir Latvijas čempionāta status). Apstiprināts skijoringa komisijas sēdē 06.12.2018
3B) Iegūt  10 (desmit) uzvaras Latvijas čempionātā. Apstiprināts skijoringa komisijas sēdē 06.12.2018

Skijoringa statistika apskatāma  šeit

Papildus nosacījumi:
* Klases, kurām nav Lč ieskaite, nevar iegūt vairāk par 50% no SM klasifikācijas punktiem.
* Jauniešu klasēs nevar iegūt vairāk kā 100 klasifikācijas punktus.

Klasifikācijas sistēma tika ieviesta ar 2013. gada sezonu.