Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa izcīņas skijoringā nolikums 2018

 

APSTIPRINĀTS
LaMSF Skijoringa komisijā A.Rasmanis

APSTIPRINĀTS
LaMSF ģenerālsekretārs K.Kuļikovs

2017 .gada 9 novembrī

Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa izcīnas skijoringā

N O L I K U M S   2018.

Latvijas nacionālā atklātā individuālā čempionāta (turpmāk – Latvijas čempionāts) skijoringā nolikums ir dokuments,kas nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas čempionātaskijoringā sacensības. Jarodas neskaidrības sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciiju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Skijoringa komisija. Visus strīdus, kas saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija (DAK).
Turpināt lasīt “Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa izcīņas skijoringā nolikums 2018”

Latvijas Čempionāta un Kausa izcīņas, Latvijas Junioru Čempionāta ziemas motokrosā nolikums 2018

Apstiprināts: 09.11.2017 LaMSF Skijoringa komisijas sēdē  …. A.Rasmanis
Apstiprināts: LaMSF ģenerālsekretārs ….. K.Kuļikovs
Apstiprināts: LaMSF motokrosa komisija ….. K.Serģis

LATVIJAS ČEMPIONĀTA un KAUSA IZCĪŅAS,  LATVIJAS JUNIORU      ČEMPIONĀTA  ZIEMAS MOTOKROSĀ
N O L I K U M S  2018

Latvijas atklātā individuālā čempionāta un Kausa izcīņa ziemas motokrosā nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un principus pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa ziemas motokrosā sacensības (turpmāk kopā – nolikums). Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Motokrosa komisija. Visus strīdus, kas saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija.

Turpināt lasīt “Latvijas Čempionāta un Kausa izcīņas, Latvijas Junioru Čempionāta ziemas motokrosā nolikums 2018”