Skijoringa tehniskie noteikumi 2016

Skijoringa tehniskie noteikumi

1.Ievads

1.1. Jēdziens “motocikls” ietver visu mototehniku ar ne vairāk kā diviem riteņiem, ar motora piedziņu, un ir konstruēts vienai vai divām personām, no kurām viens ir mototehnikas vadītājs. Riteņiem jābūt saskarē ar zemi, sniegu vai ledu.    

2.Konstrukcijas brīvība

2.1. Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz motocikla ražojumu, konstrukciju vai tipu, ja tiek nodrošināta mototehnikas atbilstība sacensību Nolikumam.

2.2. Visiem solo motocikliem jābūt konstruētiem tā, lai tos pilnībā kontrolētu braucējs un kuri veido vienu sliedi.

 

3.Motociklu klases

3.1. Skatīt Nolikuma p.2.

 

4.Stūre

4.1. Stūres platums ir: ne mazāks par 600 mm un ne platāks par 850 mm.

4.2. Atklāti dzelzs rokturi ir jānoslēdz ar stingru, blīvu materiālu vai jānoslēdz ar gumiju.

4.3. Jābūt nodrošinātai minimālai 30 mm atstarpei starp stūres sviru un degvielas tvertni, lai pasargātu  sportista pirkstus.

4.4. Stūres skavām jābūt rūpīgi noapaļotām un konstruētām tā, lai izvairītos no iespējamiem lūzumiem stienī.

4.5. Ja tiek lietoti roku aizsargi, tiem ir jābūt izgatavotiem no triecienizturīga materiāla un aprīkotiem ar pastāvīgu atveri rokai. Drīkst lietot roku aizsargus („maisus”) pret aukstumu.

4.6. Stūres stienim jābūt aprīkotam ar aizsargu.

 

5.Vadības svira

5.1. Visām stūres svirām (sajūgs, bremzes utt.) ir jābūt ar noapaļotiem galiem (diametrs ne mazāks par 19 mm). Sviras, roktura gals var būt arī saplacinātas formas, bet jebkurā gadījumā tā malām ir jābūt noapaļotām (minimālais biezums – 14 mm).

5.2. Visām vadības svirām (rokas un kāju) ir jābūt uzstādītām uz šarnīra.

 

6.Kāpšļi

6.1. Kāpšļi var būt atlokāmi, bet tādā gadījumā tiem ir jābūt aprīkotiem ar ierīci, kura nodrošina to automātisku atgriešanos normālā stāvoklī. Kāpšļu galā ir jābūt vismaz 8 mm rādiusa aizsargam.

6.2. Ja kāpšļi nav atlokāmi, vai ja tie nav pārklāti ar gumiju, tiem ir jābūt noapaļotiem ar sfērisku rādiusu ne mazāku par 8 mm.

 

7.Bremzes

7.1. Visiem motocikliem ir jābūt aprīkotiem ar vismaz divām iedarbīgām bremzēm (pa vienai uz katra riteņa). Šīs bremzes tiek darbinātas neatkarīgi un strādā koncentriski ar riteņiem.

 

8.Dubļusargi un riteņu aizsargi

8.1. Motocikliem ir jābūt aprīkotiem ar dubļusargiem.

8.2. Dubļusargu galiem ir jābūt noapaļotiem ar rādiusu, sākot vismaz no 8 mm un nepārsniedzot 60 mm.

8.3. Dubļusargiem jābūt izgatavotiem no elastīga materiāla (piemēram – plastmasas). Tautas klases motocikliem var būt uzstādīti rūpnīcas izgatavotājas dubļusargi.

8.4. Konstrukcijai, kas izgatavota virves piestiprināšanai, jābūt bez asām malām un stūriem. Ieteicamais materiāls ir plakandzelzis vai apaļdzelzis. Konstrukcijai jābūt izgatavotai tā, lai sportisti negūtu traumas.

 

9.Riepas

9.1. MTK un LTK motocikliem piemērojamas tikai ceļa motociklu riepas, kuras nedrīkst būt grieztas. Nedrīkst pielietot ENDURO, motokrosa un sporta riepas.

9.2. Riepu virsma nedrīkst būt aprīkota ar papildus uzmontējamiem elementiem (radzes, naglas,  speciālas ķēdes utt.).

9.3. MMK un LMK motocikliem aizmugures ritenim nedrīkst būt pielietotas ielas motociklu riepas.

9.4. MTK un LTK motocikliem ar piemērotām ENDURO, motokrosa vai sporta riepām aizmugurējam ritenim ir atļauts startēt MMK un LMK klasēs.

9.5. Neskaidras situācijas gadījumā jautājumu izlemj skijoringa komisija sacensību vietā. 

 

10.Numuru plātnes (ieteicamās)

10.1. Numuru plātnēm jābūt izveidotām taisnstūra vai ovāla formā un no elastīga materiāla ar minimālajiem izmēriem 285mm x 235 mm.

10.2. Motociklu numuriem jābūt izvietotiem trīs vietās: priekšpusē un abos sānos. Cipariem jābūt vienā  krāsā, skaidri saprotamiem. Gaišam fonam – tumši cipari, tumšam fonam – gaiši cipari.

10.3. Cipariem uz plātnēm jābūt skaidri saskatāmiem. Plātnes fonam un cipariem jābūt matētiem, lai izvairītos no saules gaismas atstarošanas. Minimālie ciparu ieteicamie izmēri:

                     – cipara augstums – 140 mm;

                     – cipara platums –  80 mm;

                     – līnijas platums –   25 mm;

                     – atstarpe starp cipariem – 15 mm.

10.4. Priekšējā numura plātnes augšā jābūt 40 mm brīvai vietai reklāmai.

10.5. Latvijas čempionāta sacensībās LaMSF patur tiesības ievietot tikai LaMSF atļauto reklāmu. Pārējās sacensībās laukumu virs cipariem sportists var izmantot savai reklāmai, ja sacensību organizators nolikumā nav paredzējis savādāk.

 

11. Ekipējums

11.1. Skijoringa treniņu un sacensību laikā sportistiem jālieto:

                     – kas pasargā no aukstuma un atbilst motosporta sacensībām ziemas apstākļos;

                     – apavi – motosportistu zābaki vai velteņi, slēpotājam slaloma zābaki;

                     – aizsargbrillēm un ķiveru vīzeriem jābūt no triecienizturīga materiāla..

 

12.Ķiveres

12.1. Sacensību žūrijai, pirms treniņiem un sacensībām un to laikā, ir tiesības izvēles kārtībā pārbaudīt sportistu ķiveres un to atbilstību tehniskajām prasībām.

12.2. Ķiveres valkāšana ir obligāta visiem dalībniekiem, kas piedalās treniņos, motocikla izmēģināšanā un sacensībās. Ķiverei ir jābūt pienācīgi aizsprādzētai, labi pieguļošai un labā stāvoklī. Ķiveres zoda siksniņai ir jābūt ar nofiksēšanu.

12.3. Visām ķiverēm ir jābūt veselām, un to konstrukcijā nedrīkst veikt nekādus būtiskus pārveidojumus kas skar drošības aspektus.

 

13. Slēpes

13.1. Skijoringā tiek izmantotas slaloma vai frīstaila slēpes. 

13.2. Slēpes nedrīkst būt salauztas vai citādi bojātas, lai pasargātu sportistus no traumām.
13.3. Slēpju stiprinājumiem jānodrošina slēpes atķēdēšanos kritiena gadījumā.

 

 14. Virve

14.1. Virves garums ir  4-6 metri. 

14.2. Virvei jābūt izturīgai. Virves materiālu un biezumu sportisti var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Virves galā vai tuvu tam jābūt mezglam, lai varētu kontrolēt, kur ir tās gals.
14.3. Virves galā nedrīkst būt cilpa.